Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino letos opozarja na štiri pomembne dogodke: 30-letnico svojega delovanja, 30 let samostojnosti države, predsedovanje Republike Slovenije Svetu Evropske unije in razglasitev Republike Slovenije za evropsko gastronomsko regijo 2021. Svoje osnovno poslanstvo predstavlja z razstavo Ustvarjalnost je super hrana.

Z razstavo želimo izvirno in ustvarjalno predstaviti področje intelektualne lastnine ter ga približati najširšemu krogu obiskovalcev.

Ustvarjalnost in inovativnost sta pomembni gibali gospodarskega in družbenega razvoja. Družba, ki je ustvarjalna, je uspešnejša in bolj konkurenčna, zato ima tudi višji življenjski standard. Pravice intelektualne lastnine – patenti, modeli, znamke, geografske označbe, avtorska in sorodne pravice - spodbujajo in hkrati nagrajujejo ustvarjalnost in inovativnost. 

Intelektualno lastnino smo povezali in prepletli z dvema širokima področjema, in sicer s kulturo oziroma kulturno dediščino in hrano oziroma gastronomijo. Razstava je razdeljena na več tematskih poglavij glede na posamezna živila, ki smo jih povezali z določenimi predmeti slovenske kulturne dediščine in pravicami intelektualne lastnine.

Navedene pravice intelektualne lastnine na plakatih so informativne narave in njihova navedba ne pomeni, da so ali so bili v preteklosti vsi razstavljeni predmeti ali vsa vsebina dejansko varovani z njimi. Z navedbo pravice smo želeli prikazati, s katero pravico bi se lahko na primer zavaroval posamezni razstavljeni predmet oziroma vsebina, če bi bili izpolnjeni pogoji za tako varstvo. 

Z razstavo želimo poudariti, da je bila slovenska družba ves čas ustvarjalna in inovativna, ter navdušiti sedanje in prihodnje generacije za nadaljnji tovrstni razvoj.

Vsebinsko zasnovo razstave sta pripravila Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino in Tehniški muzej Slovenije. Projekt je nastal v sodelovanju z več slovenskimi muzeji (Tehniški muzej Slovenije, Muzej krščanstva na Slovenskem, Narodna galerija, Narodni muzej Slovenije, Prirodoslovni muzej Slovenije, Slovenski etnografski muzej, Slovenski šolski muzej), Združenjem SAZAS k. o., AIPA, k. o., Zvezo društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije, Rokodelskim centrom Ribnica, Odborom za označbo porekla idrijske čipke ter Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.